Velkommen til Sydstævnekredsen

Sydstævnekredsens primære kommunikationskanal er Facebook. I Facebook gruppen slås aktiviteter op, og alle har mulighed for at læge historier og billeder op, som resten af Sydstævnekredsens klubber og medlemmer kan få gavn af.
 

Kredsmestre

Sydstævnekredsen understøtter ungdomssejlads, og kårer hvert år kredsmestre i en række jolletyper. Det er forskellige hvilke stævner der tæller med til kredsmesterskaberne, men normalt er det kredsens største stævne(r).
 

Støt op om kredsen

Det er klubberne i Sydstævnekredsens medlemmer som skal være den drivende kraft i kredsen. Mød derfor op til arrangementer og møder og giv din holdning til kende.
 
Kredsen dækker fra Reersø tværs over Sjælland til Stevns og hele arealet og øerne syd herfor.