Der er generalforsamling i kredsen

Der er generalforsamling i kredsen den 28/1-2019 kl 19.30 i Bogø Sejlklub
 
Dagsorden kan læses her

Kredsmestre

Sydstævnekredsen understøtter ungdomssejlads, og kårer hvert år kredsmestre i en række jolletyper. Det er forskellige hvilke stævner der tæller med til kredsmesterskaberne, men normalt er det kredsens største stævne(r).
 

Støt op om kredsen

Det er klubberne i Sydstævnekredsens medlemmer som skal være den drivende kraft i kredsen. Mød derfor op til arrangementer og møder og giv din holdning til kende.
 
Kredsen dækker fra Reersø tværs over Sjælland til Stevns og hele arealet og øerne syd herfor.