Sydstævnekredsen er en del af Dansk Sejlunions lokalt forankrede initiativer. Kredsen samler og støtter de lokale initiativer og danner rammen for sparring og udveksling af erfaringerne mellem klubberne tæt på hinanden.
 
Kredsen dækker området syd for Køge til Korsør og helt ned til det sydligste Falster. Der er 28 Sejlsports klubber i sydstævneKredsen